Jeg tilbyr ulike typer av psykologtjenester for enkeltpersoner, familier, grupper og organisasjoner:

Klinisk arbeid med barn, unge og familier etter henvisning fra psykolog eller lege, tjenestene er gratis  for ungdom opp til 18 år, da jeg har driftsavtale med Helse Midt-Norge

Tverrfaglig samarbeid på individ og systemnivå

Veiledning/rådgivning individuelt eller i grupper for studenter og helsefaglig personell

Undervisning

Organisasjonspsykologisk virksomhet gjennom leadas.no