Psykologtjenester

Kontorsted og dager fra januar 2024:

Sommer 2024: Feriestengt i ukene 27-32

Jeg har kontor i Kremmergården i Rissa sentrum. 

Jeg har telefontid mandag - onsdag fra kl 12-12.30 (98483063)

Du kan også ta kontakte meg via kontaktskjema på hjemmesiden

Jeg har ca 8 ukers ventetid, ved ferieavvikling vil denne bli lengre

NYTT  fra januar 2024:

Da det er stor pågang av henvisninger nå, og for at ventetiden ikke skal bli for lang, så gjør jeg primært utredninger og vurderinger i saker som henvises. Etter utredning og konklusjon, tilbakefører jeg til førstelinjetjeneste eller andre aktuelle instanser som kan følge opp, med råd til de som skal følge saken videre, eller gir tilbud om deltakelse i en av mine grupper.

Aktuelle utredninger:

ADHD, PTSD, angst, depresjon, tilpasningsforstyrrelser etc.

Fakturering:

Tilbudet hos meg er gratis da det er en del av det offentlige helsetilbudet (jeg har avtale med Helse Midt Norge).  Men timer som er avtalt og som en ikke møter til eller ikke avlyses innen 24 t før, blir fakturert, uavhengig av årsak til avlysningen. For pasienter over 18 år kommer vanlig egenandel pr konsultasjon. 

Gruppetilbud fra januar 2024:

Ungdommer med angst - oppstart i midten av januar, 10 gruppemøter ved Johan Bojer vgs-fulltegnet

Jenter med ADHD - oppstart i midten av januar, 5 gruppemøter ved Johan Bojer vgs- har startet opp

Ta kontakt hvis dette er av interesse!

Informasjon om meg og min praksis:

For hvem?

Min avtalepraksis er en del av Helse Midt-Norge sitt 2. linjetenestetilbud. Jeg tar inn ungdommer fra 13-18 år med moderate til alvorlige psykiske, nevropsykologiske - og emosjonelle utfordringer. 

For å få et tilbud hos meg så må jeg ha en henvisning fra lege, psykolog, barnvernsleder eller BUP. 

Henvisningen vurdres ihh Nasjonal prioriteringsveilder for psykisk helsevern for barn og unge. Hvis du får avslag hos meg, vil jeg foreslå annet sted hvor du kan søke hjelp. 

Informasjon for pasienter og foreldre:

I en utredende fase så involveres foreldre, skole og andre aktuelle rundt barnet/ungdommen. I utredningsfasen så er hensikten at jeg skal kartlegge ungdommens ressurser og utfordringer, og konkludere ift diagnose. 

Jeg samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, skole, PPT, BUP og nevropsykolog etter samtykke og behov. 

For henvisere (psykolog, lege, barnevernsleder eller BUP):

Henvisningen må inneholde:

Navn, personummer og kontaktinformasjon på pasienten. 

Navn og kontaktinfo på foreldre. Samtykke fra foreldre der pasienten er under 16 år, og opplysninger om foreldreansvar. 

Vurdering av somatisk og psykisk stauts, og en anmodning om hva jeg skal bidra med, slik som:

Utredning av ADHD eller autismepekterlidelse, vurdering av angst og depresjon og forslag om oppfølging, kartlegging/vurdering av sammensatte lidelser som traumelidelser, tilknytningsvansker etc.  

Det forventes at henviser har møtt pasienten. 

I tillegg ønsker jeg en beskrivelse av hva som er forsøkt i førstelinjetjeneste, og vedlegg fra andre utredninger som er gjort i BUP, hvis dette foreligger.

Lette psykiske vansker skal ivaretas i førstelinjetjeneste, og slik saker vil få avslag hos meg, selv om pasienten selv ber om henvisning.