.
.
.

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU (2002) og har min spesialistutdanning fra IAP (2008).


Jeg har tidligere jobbet ved St. Olavs Hospital, psykisk helsevern for barn og voksne, innenfor barnevern og i kommunale helsetjenester. 


Jeg har veiledet enkeltpersoner, grupper, profesjonsstudenter og på prosjekt som "Tidlig Inn" via KoRus, samt hatt undervisning via NTNU, St. Olavs Hospital, kommuner, foreninger og lag, skoler og som konsulent.


På Forsida mi kan du se hvilke tjenester jeg tilbyr. 


Da jeg har avtale med Helse Midt-Norge er det gratis å benytte mine kliniske tjenester for barn og unge.


.

 .