Psykologspesialist Tuva Molde Jensen

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra NTNU (2002) og har spesialistutdanning fra Institutt for Aktiv Psykoterapi, 2008. Jeg er medlem i NPF.


Jobberfaring:

St. Olavs Hospital:

Psykisk helsevern for barn (BUP)

Psykisk helsevern for voksne (Østmarka)

NTNU: 

Faglærer på profesjonsstudiet

Kommunal virksomhet: 

Viktoria familiesenter- Trondheim

Kommunepsykolog- Rissa/Leksvik

Rusfeltet: 

Langørjan gård 

Organisasjonspsykologi:

Lead

Aktuelt:

Siden janaur 2018 har jeg hatt min egen avtalepraksis, med avtale med Helse Midt-Norge. 

Veiledererfaring:

Jeg har lang erfaring som veileder for studenter, helsepersonell, pedagogisk personell, førstegangsledere.

Undervisning:

Jeg har hatt undervisning ved NTNU, St. Olavs Hospital, kommuner, skoler, i foreninger og lag, og som konsulent.