Psykologspesialist Tuva Molde Jensen

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra NTNU (2002). Jeg har min spesialistutdanning fra Institutt for Aktiv Psykoterapi, 2008. Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg er medlem i NPF.

Jobberfaring:

Mange års erfaring fra Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

 Erfaring fra Psykisk helsevern for voksne (Østmarka)

Har jobbet som komunepsykolog i Rissa og Leksvik 

Har jobbet innenfor Barnevern (Viktoria Familiesenter)

Har jobbet innenfor Rusfeltet (Langørjan gård)

Har jobbet som konsulent innenfor organisasjon og ledelse (Lead AS)

Undervisningserfaring: 

NTNU: Faglærer på Profesjonsstuiet i psykolog

Undervisning ved St Olavs hospital, kommuner, skoler, forerninger og lag, og som konsulent. 

Veiledningserfaring:

Jeg har lang erfaring som veileder for studenter, helsepersonell, pedagogisk personell, førstegangsledere og psykologer i spesialistutdanning

Aktuelt:

Siden janaur 2018 har jeg hatt min egen avtalepraksis, med avtale med Helse Midt-Norge.