Gruppeterapeutisk tilbud etter prinsipper fra ACT: 

For hvem? Gruppetilbudene passer for ungdom fra 15 -17 år som strever med å håndtere stress, og/eller har moderate psykiske vansker og grad av symptomer, som angst, bekymring, depresjon og utmattelse/slitenhet. 

Henviser kan henvise direkte til gruppetilbud. Jeg starter opp grupper ved nok påmeldte. 

Hvor ofte og hvor mange? Gruppesamlingene er ukentlig, a 2 timer hver gang. Vi møtes i en periode på ca 5-6 mnd, 10-12 samlinger. Det vil brukes tid på å bli kjent med hverandre, og på å bli trygg i gruppen. I den første del av kurset er det mest fokus på psykoedukasjon, hvor metodikk fra ACT (accepptance and commitment-therapy) presenteres. Her vil du bli kjent med metoder for å håndtere stress, vanskelige tanker, følelser og relasjoner, og leve et liv i tråd med det som er viktig for deg og dine verdier. I siste del av kurset vil det være fokus på å få integrert modellen og metodikken i eget liv og ens egen hverdag. I denne fasen bidrar gruppemedlemmene aktivt med å dele utfordringer og erfaringer de står i, og de gir hverandre innspill på hvordan håndtere ulike situasjoner, relasjoner etc. med utgangspunkt i metodikk fra ACT. Gruppens størrelse er på ca 6-8 personer

Hva lærer jeg ? Sammen med de andre i gruppa jobber du med livsspørsmål, og du får lære verktøy for å leve et liv i bedre balanse og i kontakt med deg selv og dine verdier. Dette gjør at du vil erfare at du bedre kan håndtere stress og vanskelige tanker og følelser, og ta gode valg for deg selv i ditt liv. Innholdet i samlingene er en blanding av teori og opplevelsesbaserte øvelser. En vektlegger at hver og en setter av tid mellom samlingene til å gjøre hjemmeøvelser, og  forsøke få til konstruktive endringer i sin hverdag.

Teoretisk forankring: Kurset baserer seg på en form for kognitiv atferdsterapi som heter ACT (acceptance and commitment therapy). Jeg er sertifisert gruppeleder i ACT.

Det vi jobber med i kurset er:

Hva er viktig i mitt liv?

Hvordan forholde seg til vanskelige følelser og tanker?

Hvordan forhindre psykisk uhelse og utmattelse?

Hva er viktig i mitt liv?

Forskning fra både Sverige, England og Australia viser at det en lærer på kurset er effektive måter å redusere stress, angst og nedstemthet på, samt er generelt helsefremmende, og har positivt effekt på livskvalitet og trivsel blant ungdommer og unge voksne (Livheim, 2015, Brinkborg, 2011)

For å bli med i en gruppe kreves henvising fra lege eller psykolog. Du kan henvises direkte til gruppetilbud.

Grupperegler og avtaler mellom kursholder og deltakere blir gjennomgått før - og ved oppstart. 

Tidligere kursdeltakere har sagt: 

"Jeg lærte å takle stress og vanskelige følelser på en konstruktiv måte"

"Jeg lærte meg å huske å leve"

"Jeg er blitt bedre på å akspetere livets ulike sider"

"Jeg har lært å akspetere vanskelige føleser som en del av livet"

"Jeg synes mindfulnessøvelsene var nyttige"

"En av øvelsene var livsforandrende, på en bra måte"

"Jeg likte diskusjonene, pratingen og åpenheten i gruppa"

"Jeg fikk et håp om at alt vil gå bra, og jeg lærte mye om meg selv"


2024:

Jeg kan ha grupper på videregående skoler, hvis en har nok deltakere fra samme skole, 8-10 stk (Fosen og Trondheim).

Ta kontakt hvis dette er av interesse.