Kontakt

Henvisning sendes digitalt via NHN- Norsk helsenett, til Molde Jensen psykologtjenester AS 

Andre henvendelser går via kontaktskjema, eller pr telefon: 98 48 30 63 

Telefontid er mandag, tirsdag og trosdag fra kl 12-12.30

Jeg har mitt hovedkontor i Kremmergården i Rissa